Sunday, 11 December 2011

Info Bahasa buat kita semua

INFO BAHASA
Rapat dan mantap. Melibatkan 16 perkataan dalam Bahasa Malaysia yang ditulis secara rapat tanpa proses penjauhan huruf walaupun melibatkan dua ayat. Mengikut penerangan yang telah dimantapkan. Hanya 16 perkataan ini sahaja yang perlu dirapatkan ejaannya. Selain daripada itu, sebarang ejaan yang melibatkan dua ayat perlulah di jauhkan.

1. antarabangsa
2. beritahu
3. bumiputera
4. kakitangan
5. kerjasama
6. olahraga
7. tandatangan
8. matahari
9. setiausaha
10. sukarela
11. tanggungjawab
12. warganegara
13. pesuruhjaya
14. ubahsuai
15. jawatankuasa
16. suruhanjaya

No comments:

Post a Comment