Tuesday, 13 December 2011

17 NILAI MURNI


Terdapat 17 nilai murni yang perlu diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu:
            NILAI
CONTOH
1)Baik hati
1.    Belas kasihan
2.    Bertimbang rasa
3.    Murah hati
4.    Saling memahami
5.    Sedia memaafkan
2) Berdikari

1.    Bertanggungjawab
2.    Tidak berharap atau bergantung kepada bantuan orang lain
3.    Jaya diri
4.    Yakin kepada diri sendiri
3) Berhemah tinggi
1.    Kesopanan
2.    Mengaku kesalahan sendiri
3.    Ramah mesra
4) Hormat-menghormati
1.    Hormat kepada ibu bapa
2.    Hormat kepada orang yang lebih tua
3.    Taat kepada raja dan Negara
4.    Hormat kepadda hak asasi
5.    Hormat kepada undang-undang
6.    Menghargai maruah diri
5) Kasih sayang

1.    Sayang kepada nyawa
2.    Sayang kepada alam sekeliling
3.    Cinta kepada Negara
4.    Cinta kepada keamanan dan keharmonian
6) Keadilan
1.    Bertindak adil
2.    Sentiasa saksama
7) Kebebasan


1.    Kebebasan di sisi undang-undang
2.    Kebebasan dalam sistem demokrasi
8) Keberanian
1.    Berani dengan tidak membuta tuli
2.    Berani kerana benar
3.    Berani mempertahankan kebenaran
4.    Berani bertanggungjawab
9) Kebersihan fizikal dan mental
1.    Kebersihan diri
2.    Kebersihan persekitaran
3.    Pertuturan dan kelakuan yang sopan
10) Kejujuran

1.    Bersifat amanah
2.    Bercakap benar
3.    Sentiasa ikhlas
11) Kerajinan

1.    Cekal
2.    Daya usaha
3.    Dedikasi
4.    Gigih
5.    Tekun
12) Kerjasama

1.    Persaudaraan
2.    Tanggungjawab bersama
3.    Gotong-royong
4.    Toleransi
5.    Kebaikan bersama
6.    Perpaduan
13) Kesederhanaan

1.    Sederhana dalam meningkatkan kepentingan diri dan orang lain
2.    Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku
14) Kesyukuran

1.    Berterima kasih
2.    Mengenang budi
3.    Menghargai
15) Rasional
1.    Boleh membuat pertimbangan
2.    Boleh membuat penaakulan
3.    Berfikiran logik dan terbuka
16) Semangat bermasyarakat
1.    Bermuafakat
2.    Kejiranan
3.    Peka kepada isu-isu sosial dan masyarakat
17)Semangat kewarganegaraan
1.    Berbangga menjadi rakyat Malaysia
2.    Bersemangat patriotik
3.    Berusaha dan produktif


No comments:

Post a Comment